Четверг,01.10.2020,01:54:50
Приветствую Вас, Гость, не хотите войти?

ДПС України представляє мультфільм „Місто мрії”
Главная » 2010 » Август » 31 » Сплачувати чи не сплачувати? Ось у чому питання
15:40:17
Сплачувати чи не сплачувати? Ось у чому питання
Коментарі громадської організації "Громада” щодо Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Закон України від 08.07.2010 р. №2461-VI «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» був опублікований (вступив у силу) 17.07.2010 року.
Цим Законом вносяться зміни, згідно до яких фізичні особи - підприємці, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), повинні сплачувати пенсійні внески у розмірі не меншому за мінімальний (із урахуванням частини єдиного податку, що перераховується в пенсійний фонд місцевими органами).
Для прикладу наведемо порядок розрахунку суми, яку повинен сплатити до пенсійного фонду підприємець - платник єдиного та фіксованого (торгівцям на ринках) податку за ставкою 100 грн за серпень:
Мінімальний розмір пенсійного внеску за серпень, розраховується наступним чином: 33,2% х 888 грн=294,82 грн.
де 888грн – мінімальна зарплата для періоду з 01.07.2010 до 30.09.2010
Сума, яка відраховується до ПФУ:
- із сплачуваної щомісячно суми єдиного податку (42% з суми єдиного податку відраховується до пенсійного фонду): 100 грн х 42% = 42 грн.
- із сплачуваної щомісячно суми фіксованого податку (10% з суми фіксованого податку відраховується до пенсійного фонду): 100 грн х 10% = 10 грн.
Сума яка підлягає доплаті в пенсійний фонд за серпень:
- єдиний податок: 294,82 - 42=252,82 грн.
- фіксований податок: 294,82 - 10=284,82 грн.
Тобто разом зі сплаченими податками в серпні місяці підприємець повинен сплатити: єдиний податок: 252,82+100 = 352,82 грн, фіксований податок: 294,82+100=394,84 грн.
З наведених розрахунків відразу вбачається, що фінансовий тиск на підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування виріс практично в 4 рази.
Також вважаємо за необхідність роз’яснити, що для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності в п. 6 ст. 20 Закону України від 09.07.2003 г. № 1058-1V «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначений порядок сплати пенсійних внесків, за базовим звітним періодом визначений квартал, та внески сплачуються за відповідний базовий податковий період протягом 20 календарних днів, від дня закінчення цього періоду. Таким чином, якщо додатково не з’являться які-небудь порядки або роз’яснення, то згідно із Законом підприємці-спрощенці перший раз провадити доплату повинні будуть із 1-го по 20-е жовтня 2010 року. Тобто, зобов’язання виникнуть у підприємців лише з 1.10.2010 р., яке необхідно буде сплатити до 20.10.2010 р., та до цього часу ніяких претензій пенсійний фонд до спрощенців не може мати, а вимоги сплачувати уже зараз – не ґрунтуються на законі.
Зміни, внесені в Закон № 1058, стосуються тільки розміру сплати внесків, тому ніяких додаткових звітів представляти не потрібно. Підприємці в загальному порядку повинні будуть представити звіт у Пенсійний фонд за підсумками 2010 року в строк до 01.04.2011.
Прийняття вказаного Закону призвело до чисельних обурень та запитань. Підприємці питають: Чи необхідно сплачувати ці додаткові платежі чи ні? Відповідає це збільшення фінансового навантаження вже існуючим Законам та Конституції?
Відповідь на перше запитання, начебто само собою зрозуміла. Якщо прийнято Закон то його всі повинні виконувати. Тобто сплачувати необхідно. Але під час відповіді на друге запитання, напрошується інша відповідь. Але все по порядку.
Спрощена система оподаткування була введена на підставі Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (№ 746/99 від 28.06.99), який згідно діючого на той час законодавства мав силу Закону, та він діє по теперішній час поки не буде прийнято Закон який буде врегульовувати аналогічні правовідносини, або яким його скасують. В п. 6. цього Указу вказано «Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів): ... збору на обов’язкове соціальне страхування; збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів; внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення».
Тобто вбачається розбіжність між цим Указом та прийнятим Законом щодо сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування  підприємцями які перебувають на спрощеній системі оподаткування, тому що Указ передбачає повне звільнення таких осіб від сплати цього збору.
Аналізуємо діюче законодавство далі.
Відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» до системи оподаткування входить і збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (ст.14). Та відповідно до ст.3 цього Закону «держава забезпечує незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також- податкових пільг протягом бюджетного року». Також ст.1 Закону України «Про систему оподаткування» передбачено, що «зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов’язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Це правило не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів (обов’язкових платежів)...». Тобто держава гарантує, що податки та збори, в тому числі і збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не повинні змінюватися протягом поточного року та можуть вводитися лише через 6 місяців після їх прийняття. А у випадку прийняття Закону, яким зобов’язуються спрощенці сплачувати збір до пенсійного фонду з 01.07.2010 р., ми бачимо явне порушення вимог Закону України «Про систему оподаткування», при тому що сама держава гарантувала неприпустимість з її боку таких змін на протязі року, тобто зміни мали право вводитися, але лише з наступного року тобто з 01.01.2011 р., а не минулими числами ( Закон прийнято 08.07.2010, про те, що необхідно було платити збір з 01.07.2010 р.).
З наведеного вбачається, що прийнятий Закон України суперечить іншим спеціальним законом про оподаткування.
В свою чергу, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року, законодавцем було визначено, що «у випадку, якщо норма Закону або іншого нормативно-правового акту, виданого відповідно до Закону, допускає неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єкта господарювання або органа державного нагляду (контролю) і його посадових осіб, рішення приймається на користь суб’єкта господарювання».
Крім того, у п.4.4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», згідно преамбулі якого, цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, зазначено, що «у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків».
Із викладеного аналізу Законів України які регламентують відносин держави та платників податків та зборів, вбачається що Закон України від 08.07.2010 р. №2461-VI «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» прийнятий з порушеннями вимог до таких законів та суперечить іншим спеціальним законом в частині сплати приватними підприємцями додатково збору до пенсійного фонду. Але цей Закон прийнятий та діє, і може бути скасований лише Верховною радою або Конституційним судом. Однак, якщо стане питання про примусове стягнення з підприємця, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування, цих зборів у примусовому порядку, або оскарження до суду дій Пенсійного фонду по донарахуванням зборів, суди з урахуванням суперечності норм повинні прийняти рішення на користь господарського суб’єкта та платника податків, як то вимагають вищевказані закони.
Після наведеного аналізу кожен сам повинен вирішувати як йому поступати, як безмовно слухняному громадянину сплачувати додаткові збори, або відстоювати свої інтереси у суді. Хіба необхідно зауважити, що останній шлях, по відстоюванні любих своїх прав у нашій державі є не з легких, але не захищаючи себе та своє право жити та працювати буде не можливо. Враховую те, що останнім часом «наші» законодавці дуже «продуктивно попрацювали», і нам, громадянам, слід очікувати ще більш «цікавих» законів та постанов.
Статтю підготували фахівці Кілійської районної громадської організації «Громада», м. Кілія, вул. Леніна, 10/3


Поделиться:
Просмотров: 3006 | Добавил: Олеся_Ланцман | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]